danas je 1.12.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Državni inspektorat nadzire dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

28.9.2022, Izvor: Državni inspektorat

Poslovni subjekti dužni su tijekom navedenog razdoblja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. 

Inspekcije Državnog inspektorata: turistička, tržišna i inspekcija rada u području radnih odnosa, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s:
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: