danas je 16.4.2024

Input:

Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - Primjer

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.2 Evidencija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - Primjer

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Primjer 1.: Ulaganje na tuđoj imovini (nematerijalna imovina) – po trošku nabave

Zakupnik društvo A d.o.o. (u sustavu PDV-a) i zakupodavac društvo X d.o.o., oba obveznici primjene HSFI-a, sklopili su ugovor o zakupu poslovnog prostora te ugovorili da će se ulaganja u zakupljeni poslovni prostor izvršiti na teret zakupnika.