Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Evidentiranje računa obrtnika nakon izlaska iz sustava PDV-a

31.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.13.1.2 Evidentiranje računa obrtnika nakon izlaska iz sustava PDV-a

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Za izlazak iz sustava PDV-a od 1.1.2019. godine temeljni kriterij je vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj godini, tj. izlaz iz sustava PDV-a je moguć ako vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.

Stoga, za izlazak iz sustava PDV-a (pri čemu poduzetnik i dalje nastavlja obavljati svoju registriranu djelatnost), vrijedi sljedeće:

ako je obrtnik u sustav PDV-a bio upisan po sili zakona ako su isporuke dobara/usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bile manje od 300.000 kn (bez obzira da li se poslovalo cijelu godinu ili samo nekoliko mjeseci, i bez obzira da li su, za obveznike koji plaćaju PDV po naplati, isporuke naplaćene), pisani zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a mora se predati Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine (čl. 186. st. 5. Pravilnika o PDV-u; Nar. nov., br. 79/13-1/19).

ako je obrtnik u sustav PDV-a ušao na dobrovoljnoj osnovi, obveza je ostati u sustavu PDV-a 3 kalendarske godine dakle, može se izaći iz sustava PDV-a tek po isteku roka od 3 kalendarske godine, uz uvjet da je vrijednost isporuke dobara/usluga u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 300.00 kn. Zahtjev za izlazak se podnosi Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine (čl. 186. st. 10. Pravilnika o PDV-u).

Obrtnik dohodaš (kao i obrtnik dohodaš koji prelazi na paušalno oporezivanje), prilikom izlaska iz sustava PDV-a (pri čemu i dalje obavlja djelatnost, odnosno nije došlo do likvidacije), na kraju poslovne godine će provesti određene radnje, i to:

u poreznim evidencijama evidentirati izlazne račune, ovisno o tome da li se obveza utvrđuje prema izdanim računima ili prema naplati

izvršiti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i nekretnine za koju je korišten pretporez (ako je račun plaćen, a nije prošlo 5, odnosno 10 godina) – naime, prema čl. 140. st. 8. Pravilnika o PDV-u potrebno je provesti ispravak pretporeza, ako nije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: