Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Godišnje izvješće

31.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.24.1.2 Godišnje izvješće

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Obveza sastavljanja godišnjeg izvješća propisana je u čl. 21. i 24. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15-116/18; nadalje ZOR), ali i u čl. 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93-40/19; nadalje ZTD) za dionička društva, odnosno čl. 431.b. ZTD-a za društva s ograničenom odgovornošću. Dakle, izvješće je potrebno pripremiti i za pojedinačno i za konsolidirano godišnje izvješće.

Obveznici izrade godišnjeg izvješća su srednji i veliki poduzetnici, dok mikro i mali poduzetnici nisu dužni izraditi godišnje izvješće, ali su tada informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela obvezni navesti u bilješkama uz financijske izvještaje. Međutim, ZTD navodi da je Statutom moguće urediti da su i mali poduzetnici dužni izraditi Godišnje izvješće. Godišnje izvješće treba se čuvati trajno i u izvorniku.

Nadalje, čl. 250.b. ZTD-a navodi da je Uprava društva dužna jednom godišnje sastaviti Godišnje izvješće i u pisanom obliku ga dostaviti Skupštini. S obzirom da Godišnje izvješće mora biti dostupno javnosti, treba se predati FINA-i na javnu objavu, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu za nekonsolidirano godišnje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: