danas je 26.9.2023

Input:

Godišnji popis imovine i obveza-inventura s osvrtom na uvođenje EUR-a

17.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.22.1.1 Godišnji popis imovine i obveza-inventura s osvrtom na uvođenje EUR-a

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa

Ovim člankom želja je "podsjetiti" čitatelje na neizbježnu poslovnu obvezu koja je dio poslovanja svakog društva i nastupa minimalno jednom godišnje na kraju poslovne godine ili višestruko tijekom godine, a riječ je o popisu imovine i obveza.

Uprava trgovačkog društva odgovorna je za fer i istinito izvješćivanje o poslovanju društva, stoga ima obvezu organizirati minimalno godišnji popis radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza. Popisivanje stvarnog stanja imovine i obveza jedan je od bitnih čimbenika u računovodstvenoj pripremi za godišnje obračune i sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja kako bi izvještaji bili realni i objektivni. U nastavku ćemo pobliže opisati cjelokupni postupak popisa imovine i obveza uz osvrt na uvođenje EUR-a koje nastupa od 1.1.2023. godine.

Obveza provođenja godišnjeg popisa (inventure)

Obveza provođenja popisa (inventure) uređena je u dva propisa i to u: Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Općem poreznom zakonu (OPZ).

Osim godišnjeg popisa, ZOR obvezuje poduzetnike da popisuju imovinu i obveze i u sljedećim slučajevima: na početku poslovanja, kod promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka, pokretanja postupka likvidacije.

Vrste popisa i njegova organizacija

Razlikujemo dvije vrste popisa i to:

- redovni popis – godišnji popis koji je vezan za izradu završnog računa (godišnje bilance);

- izvanredni popis – u pravilu tek djelomičan popis one imovine i obveza kod koje se dogodi izvanredni događaj (provalna krađa ili promjena cijena, promjena odgovornih osoba, promjena stope PDV-a i sl.).

Osnovna razlika između navedenih vrsta popisa jest