Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Gradnja i suinvestitori

26.10.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.20.2.2 Gradnja i suinvestitori

dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Društvo d.o.o. za graditeljstvo namjerava na kupljenom zemljištu (plaćen porez na zemljište i dobivena je građevinska dozvola) izgraditi zgradu s većim brojem stanova. Za gradnju nemaju dovoljno novaca te namjeravaju za projektiranje i izgradnju zgrade ući u poslovni odnos sa suinvestitorima (više njih). Napravili bi ugovor o zajedničkom ulaganju sa svakim od tih investitora. Ti investitori bi uglavnom bili fizičke osobe. Svaki od tih fizičkih osoba bi bio zadužen za nešto, jedan za plaćanje građevinske dozvole, drugi za komunalnu infrastrukturu, treći za gradnju, (to bi bio suinvestitor d.o.o.), četvrti za marketing. Društvo d.o.o. je u sustavu PDV-a. Namjera tog odnosa bila bi - protučinidba u vidu isporuka nekretnina (stanova). Znači svaka fizička osoba - investitor, dobila bi stan u razmjernom odnosu prema uloženim novcima. U svakom od ugovora glavni investitor d.o.o. bi odmah ugovorio da suinvestitor za svoj ulog dobiva stan ili više stanova određene kvadrature. Dakle, to bi bila protučinidba u vidu isporuke nekretnine, a ne zbog ostvarenja dobiti. Bi li tada isporuka tih stanova mogla ići po nabavnoj cijeni zemljišta i nabavnoj cijeni gradnje? Kako će tada glavni investitor d.o.o. isporučiti ostalim investitorima stanove, ako oni postaju vlasnici tih stanova već samim Ugovorom o zajedničkom ulaganju sa protučinidbom dobivanja stana? Kako će se to prijaviti kod Porezne? Sa tim Ugovorom o ulaganju? Ili će investitor ponovno raditi novi Ugovor za isporuku stanova ili će raditi fakturu? Hoće li će ta faktura sadržavati PDV? Na kraju će se nakon pribavljanja uporabne dozvole, raditi etažiranje. Kada u stvari suinvestitori postaju vlasnici stanova - samim Ugovorom o ulaganju ili tek nakon etažiranja zgrade? Kako je sa gruntovnicom? Hoće li suinvestitori odmah biti upisani u gruntovnicu?

Iz podataka iz upita, prema mom razumijevanju proizlazi:

  • - namjerava se sklopiti ugovor o zajedničkoj izgradnji,
  • - predmet ugovora biti će utvrđivanje međusobnih odnosa između ugovornih
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: