danas je 1.12.2022

Input:

Iskazivanje eurske valute na računima i predračunima od 05. rujna 2022.

28.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.18.2.2 Iskazivanje eurske valute na računima i predračunima od 05. rujna 2022.

Mira Ognjan, mag. oec.

Moraju li i predračuni od 05.09.2022. biti izraženi u eurima? Treba li samo konačan iznos biti izražen u eurima ili sve stavke računa? Može li se kao tečaj konverzije koristiti tečaj 7,53450 ili to mora biti važeći tečaj HNB-a na datum izdavanja računa?

Članak 51. Zakona o uvođenju eura kao službene