danas je 19.6.2021

Input:

Isplata dobiti 2011.godine

5.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.10.2.7 Isplata dobiti 2011.godine

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Imamo društvo koje je osnovano diobom (naslijeđivanje poslovanja) društva radi smrti vlasnika. Kod diobene bilance novoosnovano društvo je naslijedilo prava i obveze. Između ostalog i reinvestiranu dobit koja je ostvarena u periodu prije 2011 godine. Vlasnica novoosnovanog društva je 2018 god isplatila djelomično reinvestiranu dobit koju pokojni vlasnih u prethodnom društvu nije investirao. Kod isplate platila je porez i prirez. U tom periodu savjetovali smo se u poreznoj upravi oko oporezivanje porezom na dobit na isplaćenu reinvestiranu dobit te smo dobili informaciju da dobit koja je ostvarena prije 2011 godine neće biti kod isplate oporezovana porezom na dobit. Međutim, jučer smo dobili poziv iz Porezne uprave da ipak moramo napraviti ispravak PD obrasca za 2018 te obračunati porez na dobit od 12%. Molim Vas informaciju u kojem slučaju se kod ovakvih isplata ne plaća Porez na dobit, a u kojoj situaciji se ipak plaća, postoje li iznimke?

Prema Odluci Ustavnog suda od 18. lipnja 2014. godine ukinuto je retrogradno oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti. To znači da isplata dobiti fizičkoj osobi koja je ostvarena:

● godine i ranije nije oporeziva porezom na dohodak od kapitala

● 2002., 2003. i 2004. godine oporeziva je porezom na dohodak od kapitala - 12% poreza na dohodak i prirezom porezu na