Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata dobiti vlasniku u Austriji

13.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.15.2.5 Isplata dobiti vlasniku u Austriji

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Mi smo društvo u 100% vlasništvu Austrijske tvrtke od 2008. godine. Godinu 2017. završili smo s dobiti, odluku o dobiti smo s 30.06. predali da ćemo zadržati dobit iz 2017 godine. Naša matična kuća u Austriji bi isplatu dividene. Koje sve radnje moramo poduzeti prilikom isplate, (dokumentacija....) te koju dokumentaciju treba dostaviti poreznoj uvezi isplate (da li prije ili poslije isplate), moramo li još što prijavljivati HNB? Odluku pretpostavljam mora dostaviti matična kuća u Austriji, moramo li i mu u Hrvatskoj na osnovu te odluke moramo imati odluku?

Ako trgovačko društvo zadovoljava uvjete navedene u članku 31.e Zakona o porezu na dodanu vrijednost, isplata dobiti se neće oporezivati te će se u poslovnim knjigama prikazati smanjenje zadržane dobiti i smanjenje novaca na bankovnom računu. Poreznoj upravi se moraju dostaviti dokazi navedeni u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost i HNB-u se treba dostaviti obrazac IU- DIV ako ste obveznici podnošenja obrasca.

Obveznici podnošenja obrasca IU-DIV su pravne osobe rezidenti koje tijekom jednog mjeseca nerezidentima isplate dividende ili druge prihode na osnovi sudjelovanja u vlasništvu pravne osobe rezidenta u vrijednosti od najmanje 50.000 kuna i rezidenti pravne i fizičke osobe koji tijekom jednog mjeseca od nerezidenata prime dividende ili druge prihode na osnovi sudjelovanja u vlasništvu u vrijednosti od najmanje 50.000 kuna.

Ako trgovačko društvo ne zadovoljava uvjete navedene u članku 31.e Zakona o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je utvrditi primjenu oporezivanja iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom.

Odluku o isplati dobiti treba imati hrvatsko trgovačko društvo.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost članak 31.e navodi:

„(1) Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. ovoga Zakona ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako: 

  1. primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu ili udio u
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: