Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplata kapitalne dobiti osnivačima

13.12.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.23.2.2 Isplata kapitalne dobiti osnivačima

dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Je li moguće na osnovu pozitivnog rezultata i obračuna za 2017. godine, tijekom 2018. godine isplatiti dio iz kapitalnih rezervi udjeličarima.

Sukladno odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93 do 110/15), društvenim se ugovorom članovi društva mogu obvezati, pored uplate uloga, na dodatne uplate novca ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost, čime se ne povećava temeljni kapital društva.

Pri tome, prema odredbi stavka 5. članka 391. Zakona o trgovačkim društvima, ono što je uplaćeno može se vratiti članovima društva ako nije potrebno za pokriće gubitka društva. Povrat uplaćenog dopušten je samo svim članovima u omjeru njihovih uloga i ne prije isteka tri mjeseca od kada društvo objavi odluku o povratu. Ako je društvenim ugovorom predviđeno da su dodatne uplate moguće i prije nego što se u potpunosti uplate ulozi, povrat tako uplaćenog nije dopušten prije nego što se u potpunosti ne uplate ulozi. Vrate li se spomenute uplate protivno toj zabrani, primatelji vraćenog iznosa, članovi uprave i preostali članovi društva odgovaraju društvu po odredbama članaka 407. i 430. ovoga Zakona.

Prema stavku 6. članka 391. Zakona o trgovačkim društvima, ako se, pored uplate uloga, jedan ili više članova obveže društvu na činidbe koje se ne sastoje u isplati novca ali imaju imovinsku vrijednost, u društvenom ugovoru moraju se odrediti opseg i pretpostavke za ispunjenje tih činidbi, mjerila za određivanje naknade koju za to društvo treba platiti te ugovorna kazna za slučaj neispunjenja ili neurednog ispunjenja preuzete obveze. Plaćanja društva ne mogu biti veća od vrijednosti činidbi koje treba ispuniti.

S tim u vezi, prema odredbi članka 406. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, društvo smije za povremene činidbe iz članka 391. stavka 6. ovoga Zakona na koje su članovi društva, pored uplate uloga, obvezni po društvenome ugovoru isplatiti i naknadu određenu po mjerilima iz društvenog ugovora, ali ona ne smije prijeći vrijednost tih činidbi bez obzira na to iskazuje li se u računu dobiti i gubitka neto dobit društva.

Odredbom članka 9. stavak 2. Pravilnika o Porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 01/17), propisano je da se ulaganja dioničara ili članova društva u neupisani kapital društva (kapitalne pričuve) ne smatra oporezivim prihodom pod uvjetima propisanima člankom 10. Pravilnika o porezu na dobit.

Člankom 10. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da se pod ulaganjem dioničara ili člana društva u neupisani kapital društva, poreznog obveznika, prema članku 9. stavak 2. ovoga Pravilnika, razumijeva ulaganje u novcu, stvarima i pravima predanim društvu na

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: