danas je 26.2.2021

Input:

Isplata pomoći za smrt u obitelji

22.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.04.2.1 Isplata pomoći za smrt u obitelji

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Možemo li svojem radniku isplatiti neoporezivo 1.500,00 kn za smrt roditelja? Radnik ima zaštićeni račun pa me zanima možemo li istu isplatiti u gotovini, na zaštićeni i u kojem omjeru ili na redovni račun i u kojem omjeru?

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) mogu se neoporezivo isplatiti do iznosa