danas je 21.7.2024

Input:

Isplata stipendije

17.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.07.2.1 Isplata stipendije

Ivan Vidas, mag. oec

Srednje veliko poduzeće d.o.o. ima namjeru studentu isplaćivati stipendiju za vrijeme trajanja ove nastavne godine. Taj student već iz javnog izvora prima državnu stipendiju u STEM područjima znanosti, koja mu je dodijeljena temeljem javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Student prima na ime te stipendije 300 eura / mjesečno. Zanima nas imamo li mi, kao privatna tvrtka, pravo isplaćivati istom studentu neoporezivu stipendiju? Ako je odgovor da, koji je maksimalni mjesečni iznos kojeg bismo mu mogli isplaćivati neoporezivo ?

Zakonom o porezu na dohodak je u članku 9. stavak 1. točka 14. propisano da su stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama i studijima, isplaćene ukupno do propisanog iznosa, primici na koje se ne plaća porez na dohodak.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa na ove primitke definirano je u članku 209. Zakona o doprinosima.

Članak 6. Pravilnika o porezu na dohodak definira da je neoporezivi iznos stipendije 560,00 eura mjesečno. Iz toga proizlazi da bilo koja pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost može isplatiti stipendiju redovnom učeniku srednje škole ili studentu koja iznosi do 560,00 eura mjesečno bez da na tu isplatu obračuna porez i prirez na dohodak niti obvezne doprinose.

Ne postoji ograničenje iznosa stipendije koju je moguće