Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ispravak knjiženja

3.3.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.04.2.4 Ispravak knjiženja

Krešimir Vranar, dipl.oec.

Pitanje se odnosi na udrugu koja je u 2016. godine vodila dvojno knjigovodstvo, a od 1.1.2017. godine je prešla na jednostavno knjigovodstvo. U 2016. godini sam nekoliko članarina koje udruga plaća Krovnoj udruzi u Zagrebu sa bankovnog izvoda proknjižila na konto dobavljača (Krovna udruga u Zagrebu) umjesto na trošak na klasu - 429. Tako mi tih nekoliko plaćenih članarina u 2016. godini nije ušlo u trošak u 2016.godini, a Udruga je na kraju godine ostvarila višak prihoda. Kako da taj trošak koji nije ušao u trošak u 2016. godini uključim u trošak u ovoj 2017.god. kada je udruga prešla na jednostavno knjigovodstvo? Mogu li višak prihoda iz 2016. u obrascu G-PR-IZ-NPF ZA 2017. (AOP 030 ) umanjiti za trošak koji nisam prikazala u 2016.godini ili da ga uključim u troškove u 2017. preko konta 429 kao trošak čl. iz prethodnog razdoblja?

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donosi najkasnije u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz čl. 9. st. 2 neprofitnih organizacija; Nar. nov., br. 121/14, odnosno do opoziva (čl. 9. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i čl. 52. st. 2 računskom planu; Nar. nov., br. 1/15 i 25/17).

Udruga i druga neprofitna organizacija, koja prelazi na vođenje jednostavnog knjigovodstva, Ministarstvu financija dostavlja promjenu podataka iz Registra neprofitnih organizacija na Obrascu RNO – P.

Neprofitna organizacija, koja primjenjuje jednostavno knjigovodstvo, obvezna je voditi sljedeće poslovne knjige:

  • - † Knjigu blagajne,
  • - † Knjigu primitaka i izdataka,
  • - † Knjigu ulaznih računa,
  • - † Knjigu izlaznih računa i
  • - † Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Osim navedenih poslovnih knjiga neprofitna organizacija može voditi druge knjige i pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Dakle, neprofitna organizacija, koja primjenjuje jednostavno knjigovodstvo, ne vodi poslovne knjige

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: