danas je 16.4.2024

Input:

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.9.3 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Primjer kniženja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine koja se vodi po trošku

Opis stavke  Konto Konto  
Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine     018  
Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (rashod)  440     

Napomena: potrebno je obratiti pozornost na porezni tretman vrijednosnog usklađenja i po potrebi obračunati odgođenu poreznu imovinu.

Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine koja se vodi po revaloriziranoj vrijednosti - smanjenje vrijednosti je veće od revalorizacijskog iznosa