danas je 16.4.2024

Input:

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine - Teorija

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.9.1 Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine – Teorija

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Sukladno načelu opreznosti vrijednost imovine u financijskim izvještajima ne smije biti precijenjena. Zbog toga ponekad postoji potreba za vrijednosnim sniženjem (umanjenjem) imovine iskazane u bilanci u odnosu na njeno knjigovodstveno stanje, odnosno primjena načela niže vrijednosti. Gubitak od umanjenja se u poslovnim knjigama iskazuje u iznosu za koji je knjigovodstvena vrijednost neke imovine veća od njenog nadoknadivog iznosa. S računovodstvenog aspekta, umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine uređeno je MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, odnosno HSFI-om 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina i HSFI-om 6 – Dugotrajna materijalna imovina.

Na svaki datum bilance poduzetnik treba ocijeniti postoji li pokazatelj da neka dugotrajna imovina može biti umanjena. Neki od pokazatelja umanjenja su:

Vanjski pokazatelji umanjenja Unutarnji pokazatelji umanjenja