danas je 16.4.2024

Input:

Izloženost monetarnih stavki tečajnom riziku