danas je 19.6.2021

Input:

Izmjena Zakona o porezu na dobit od 01.01.2021.

9.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.2 Izmjena Zakona o porezu na dobit od 01.01.2021.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Ovo je popis izmjena:

1. izmjena čl. 28. - smanjenje porezne stope s 12% na 10% za one poduzetnike koji ostvaruju prihode u rasponu do 7,5 milijuna kuna (sniženje porezne stope će obuhvatiti više od 93% svih poduzetnika). Smanjenje porezne stope obuhvaća i sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu.

2. izmjena čl. 31. st. 7. - smanjenje porezne stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10% inozemnim osobama koje nisu fizičke. Promjena je posljedica izjednačavanja sa poreznim stopama za dohodak od kapitala koji je ostvaren po osnovi dividendi i udjela u dobiti, a temeljem predviđenih izmjena u oporezivanju dohotka.

3. izmjena čl. 31. st. 10. - smanjenje porezne stope poreza po odbitku s 15% na 10% za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička;

4. izmjena čl. 9. st. 5., 6. i 7. - za kreditne institucije, kao porezno priznati rashod utvrđuje se iznos otpisa potraživanja, u postupku