Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

IZMJENE PRAVILNIKA I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U 2019. GODINI

5.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak poslodavci će moći neoporezivo isplatiti:

  • prigodnu nagradu (božićnicu, naknadu za godišnji odmor, uskrsnicu..) u iznosu od 2.500,00 kn
  • nagradu za radne rezultate (trinaestu plaću, dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću..) i druge oblike u iznosu od 5.000,00 kn godišnje

 

Osim neoporezivih isplata promijenili su se i porezni razredi kod oporezivanja plaće i ostalih dohodaka.

Godišnja obveza poreza na dohodak podmiruje se po poreznim stopama od 24% i 36% ovisno o visini poreznog razreda. Porezna osnovica za primjenu porezne stope od 24% sada iznosi na mjesečnoj razini 30.000,00 kn te na osnovu toga godišnja stopa iznosi 360.000,00 kn. Na poreznu osnovicu koja prelazi navedene stope plaćao bi se godišnji porez po stopi od 36%.

To bi izgledalo ovako:

Mjesečni obračun poreza na dohodak 2019

Godišnji obračun poreza na dohodak 2019

24% do 30.000,00

24% do 360.000,00

36% iznad 30.000,00

36% iznad 360.000,00

 

 

 

 

 

OPIS

2018.

2019.

2018.

2019

1

Bruto plaća

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Doprinosi I. stup 15%

1.500,00

1.500,00

4.500,00

4.500,00

 

Doprinosi II. stup 5%

500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

2

Ukupno doprinosi IZ

2.000,00

2.000,00

6.000,000

6.000,00

3

Dohodak (1-2)

8.000,00

8.000,00

24.000,00

24.000,00

4

Osobni odbitak

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

5

Porezna osnovica (3-4)

4.200,00

4.200,00

20.200,00

20.200,00

6

Porez na dohodak 24%

1.008,00

1.008,00

4.200,00

4.848,00

7

Porez na dohodak 36%

0,00

0,00

972,00

0,00

8

Ukupno porez na dohodak

1.008,00

1.008,00

5.172,00

4.848,00

9

Prirez 18%

181,44

181,44

930,96

872,64

10

Ukupno porez i prirez

1.189,44

1.189,44

6.102,96

5.720,64

11

Neto plaća

6.810,56

6.810,56

17.897,04

18.279,36

 

Razlika neto 2019 i 2018

0,00

                                    382,32

 

Svote nižih neto plaća neće osjetiti navedenu promjenu kod obračuna poreza na dohodak. Ukoliko poslodavci to žele, oni mogu eventualno zaposlenicima podignuti bruto plaću. Ovom promjenom bit će zahvaćeni većinom građani sa većim primanjima.

 

Osim navedenih promjena navedenim prijedlozima ukidaju se dva doprinosa, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5%. Ukidanjem ta dva doprinosa povećava se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje i to sa 15% na 16,5%.

Obračun navedenih doprinosa na primjeru bi izgledao ovako:

 

OPIS

2018

2019

Bruto plaća

10.000,00

10.000,00

Doprinos za zdravstveno osiguranje 15%

1.500,00

0,00

Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%

0,00

1.650,00

Doprinos za zapošljavanje 1,7%

170,00

0,00

Doprinos za ozljedu na radu 0,5%

50,00

0,00

Ukupno troškovi

11.720,00

11.650,00

Razlika ukupnih troškova 2019 i 2018

                                                     70,00

 

 

Članovi uprave i drugi mogu biti u radnom odnosu u društvu u kojem su članovi uprave, a mogu biti i na drukčiji način u sustavu obveznih osiguranja. Ako član uprave nije u sustavu obveznog osiguranja, doprinose treba podmirivati samostalno na osnovicu za 2019. godinu utvrđenu u svoti od 8.448,00 kn. Prema procjeni Ministarstva financija uočeno je smanjenje svote doprinosa koje podmiruju zaposleni osnivači, vlasnici, koji su ujedno i zaposlenici trgovačkih društava (član uprave trgovačkog društva i/ili izvršni direktor trgovačkog društva i/ili upravitelj zadruge). Te se osobe zapošljavaju na nepuno radno vrijeme. Zapošljavanjem člana

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: