Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Iznajmljivači u turizmu - rezidenti

31.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.16.1.2 Iznajmljivači u turizmu – rezidenti

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

Trenutno je na snazi Zakon o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 115/16, koji je u primjeni od 1. siječnja 2017. godine. U javnu raspravu upućen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Javna rasprava otvorena je do 6. rujna 2018. godine. Očekuje se da će planirane promjene (s mogućim izmjenama nakon što prođe javna rasprava) biti u primjeni od 1. siječnja 2019. godine.

Izmjene koje su predložene u Nacrtu prijedloga opravdavaju se potrebom za usklađivanjem visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu koji plaćaju paušalni porez na dohodak koji je određen još u 2004. godini. Na taj način omogućilo bi se jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu sa vlastitim fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja, s obzirom da je porez na dohodak prihod jedinica lokalne samouprave.

Prema čl. 57. st. 2. dosadašnjeg Zakona o porezu na dohodak, poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način koji su propisani čl. 61. i 82. Zakona o porezu na dohodak, i to kako slijedi:

  • - čl. 61. Zakona: - ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a dohodak od imovine oporezuje se na način propisan za samostalne djelatnosti, temeljem podataka iz poslovnih knjiga i evidencija
  • - čl. 82. Zakona: ako iznajmljivač nije u sustavu PDV dohodak od imovine oporezuje se i utvrđuje u paušalnom iznosu.

Prema čl. 3. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova,soba i postelja putnicima i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: