danas je 22.5.2024

Input:

Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID) za 2023.

10.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.09.1.1 Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID) za 2023.

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

U poglavlju VII.a u Zakonu o porezu na dobit (dalje u tekstu: Zakon) propisana su pravila protiv premještanja dobiti, koja su uvedena kao obveza implementacije u nacionalno zakonodavstvo pravila iz EU direktive poznate kao ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Dio tih pravila je i pravilo o kontroliranim inozemnim društvima, koje je u Zakonu propisano člankom 30.b.

Kontroliranim inozemnim društvom poreznog obveznika smatra se svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem ustrojstveno pravnom obliku ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi čija dobit ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. u slučaju subjekta, ako sam porezni obveznik ili zajedno s povezanim osobama sudjeluje izravno ili neizravno s više od 50% glasačkih prava ili je izravni ili neizravni vlasnik više od 50% kapitala ili ostvaruje pravo na primitak više od 50% dobiti tog subjekta i

2. stvarni porez na dobit koji je subjekt ili stalna poslovna jedinica platila u inozemstvu (drugoj državi članici) manji je od razlike između poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu i stvarnog poreza na dobit koji je subjekt ili stalna poslovna jedinica platila.

To primjerice znači da ako hrvatsko društvo koje je obveznik poreza na dobit ima povezano trgovačko društvo u drugoj u kojem ima 60% udjela u kapitalu, i to povezano društvo je za 2023. platilo porez na dobit u iznosu od 10.000,00 eura u svojoj državi sjedišta, a na tu istu dobit bi u Hrvatskoj porezni obveznik platio porez od 22.000,00 eura, tada se utvrđuje kolika je razlika između ta dva iznosa. Razlika u ovom slučaju je 12.000,00 eura, a to je više od 10.000,00 eura koliko je stvarno plaćen porez u drugoj državi. Stoga, ova se povezana osoba smatra kontroliranim inozemnim društvom za 2023. godinu poreznog obveznika (hrvatsko društvo).

Pojednostavljeno rečeno, ako bi u Hrvatskoj bila primijenjena stopa poreza na dobit od 10%, onda se kontroliranim inozemnim društvom smatra društvo u drugoj državi ako je tamo stopa poreza na dobit koja je primijenjena na oporezivu dobit manja od 5%.

Ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica u drugoj