danas je 29.5.2023

Input:

Kamate za prethodna razdoblja - trošak proteklih razdoblja

20.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Po sudskoj presudi obračunate su kamate po neplaćenim računima za period od 2016.-2022. Je li kamate za 2016.-2021. smiju ići u trošak proteklih razdoblja?

Odgovor:

Porezna osnovica, sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 114/22), je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda