Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kamatna stopa na zajam

1.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.20.2.2 Kamatna stopa na zajam

Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor

Moram napraviti ugovor o zajmu, zajmodavac je strana tvrtka koja pozajmljuje hrvatskoj, usput su i povezani subjekti. Koju najmanju kamatu mogu staviti u ugovor 4,97% ili mogu manju s obzirom da oni ne žele kamatu, imam jedan primjer ugovora gdje su stavili kamatu 3,25%? Mogu staviti i manju kamatu, ali moram kroz PD obrazac napraviti korekciju.

Porezno priznavanje kamate između povezanih osoba određene su člankom 14. Zakona o porezu na dobit. Porezno priznata kamata na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu je do 4,55%. Kod danih zajmova povezanim osobama - nerezidentima (rezidentima ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju) to je najmanja kamatna stopa koju treba obračunati, u suprotnom se uvećava porezna osnovica u PD obrascu. Kod primljenih zajmova među povezanim osobama nerezidentima (rezidentima ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju) to je najviša porezno priznata kamatna stopa. Zajmoprimac može ugovoriti zajam bez kamata. Kamate kod zajmoprimca od 0,00% do 4,55% ne zahtijevaju korekcije u PD obrascu.

Kada bi kamata na zajam iznosila npr. 5,55 % tada bi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: