Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kapitalizacija nematerijalne imovine

29.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.06.2.3 Kapitalizacija nematerijalne imovine

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Pitanje:

Društvo će provesti projekt rebrandinga i izmjene cjelokupnog vizualnog identiteta i
molim Vas za sugestiju vezano za način knjiženja troškova. Mišljenja smo da bi dio troškova trebalo kapitalizirati i evidentirati kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu.

Navodim osnovne vrste troškova koji su planirani u projektu:
1. Izrada osnovne knjige standarda
2. Zaštita žiga
3. Desktop Internet - svi vizuali i cjelokupna komunikacija
4. Primjena Brand Book-a i Parvilnika
5. Sati rada dizajnera u kući
6. Mobilni internet svi vizuali i cjelokupna komunikacija
7. Društvene mreže -svi vizuali i cjelokupna komunikacija
8. Implementacija zaštitnog znaka, folije i oslikavanje prostora
9, Implementacija novog vizualnog identiteta u emisijama javnih izvlačenja  ( primjena  knjige standarda, novi koncept HRT )
10. Implementacije novog logotipa u terminale za uplatu
11. Implementacija novog logotipa na uplatnim listićima, termorolama
12. Knjiga standarda – izgled prodajnih mjesta
13. Promjena svjetleće reklame na zgradi društva
14. Nabava novih svjetlećih reklama ili zamjena plexi ploča
15. Folije – natpisi za prodajna mjesta
16. Marketinške aktivnosti, kampanje, eventi. oglašavanja

S obzirom na visoka ulaganja i značajne promjene u vizualnom identiteru i dizajnu igara na sreću, molimo Vas mišljenje i sugestije koje bismo troškove mogli kapitalizirati u dugotrajnu  nematerijalnu imovinu i kao takvo amortizirati.

Odgovor:

Može se kapitalizirati onaj dio koji zadovoljava kriterije priznavanja nematerijalne imovine. Pravila priznavanja nematerijalne imovine odnosno kapitalizacije navodim niže a društvo sam za sebe može odrediti da li se zadovoljavaju kriteriji.

Nematerijalna imovina se priznaje onda, i samo onda, ako:

(a) je vjerojatno da će očekivane buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini, pritjecati u subjekt, i

(b) je trošak imovine moguće pouzdano izmjeriti.

Subjekt procjenjuje vjerojatnoću očekivanih budućih ekonomskih koristi primjenjujući razumne i dokazive pretpostavke koje predstavljaju najbolju procjenu uprave o ukupnim ekonomskim uvjetima koji će postojati tokom vijeka upotrebe imovine.

Subjekt koristi rasuđivanje da procijeni stepen sigurnosti vezan za tok budućih ekonomskih koristi koje se mogu pripisati korištenju imovine na osnovu dokaza raspoloživih u vrijeme početnog priznavanja, pri čemu veći značaj pridaje eksternim dokazima.

Nematerijalna imovina se početno mjeri po trošku.

Primjena zahtjeva iz Faze istraživanja (podnaslov niže) podrazumijeva da se naknadni izdaci za projekt istraživanja ili razvoja u toku, stečenog zasebno ili u poslovnom spajanju i priznatog kao nematerijalna imovina:

(a) priznaju kao rashod u trenutku nastanka, ako se radi o izdacima za istraživanje;

(b) priznaju kao rashod u trenutku nastanka, ako se radi o izdacima za razvoj koji ne ispunjavaju kriterije da se priznaju kao nematerijalna imovina iz Faze istraživanja.; i

(c) dodaju knjigovodstvenom iznosu stečenog projekta istraživanja ili razvoja u toku, ako se radi o izdacima za razvoj koji ispunjavaju kriterije za priznavanje navedenih u Fazi istraživanja.

Interno generirana nematerijalna imovina

Nekad je teško procijeniti ispunjava li interno generirana nematerijalna imovina uvjete za priznavanje zbog problema vezanih za:

(a) utvrđivanje da li i kada postoji prepoznatljiva imovina koja će generirati očekivane buduće ekonomske koristi; i

(b) pouzdanog određivanja troška imovine. U nekim slučajevima, trošak internog generiranja nematerijalne imovine ne može da se razluči od troška održavanja ili unapređenja interno generiranog goodwilla ili vođenja svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Stoga, pored ispunjavanja općih zahtjeva za priznavanje i početno mjerenje nematerijalne imovine, subjekt je dužan primjenjivati zahtjeve i uputstva na svu interno generiranu nematerijalnu imovinu.

Da bi procijenio ispunjava li interno generirana nematerijalna imovina kriterije za priznavanje, subjekt klasificira generiranje imovine na:

(a) fazu istraživanja, i

(b) fazu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: