Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Knjiženje dobiti

21.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Članovi društva su za ostvarenu dobit za 2013. godinu u iznosu 20.000 kn u ožujku 2014. donijeli Odluku o isplati članovima društva. Dobit je knjižena na kontu 950 - dobitak tekuće godine sa 31.12.2013. U ožujku 2014. je trebalo proknjižiti Odluku o raspodjeli dobiti sa konta 950 dugovno na konto 201-obveze s osnove udjela u rezultatu- potražno. Budući da dobit ipak nije isplaćena u 2014. da li je trebalo na konto 201 knjižiti iznos dobiti umanjen za 12% poreza tj. 17.600,00 kn i dodatno knjižiti obvezu za porez 2.400,00 kn, jer će kod isplate dobiti ostati potražni saldo na kontu 201?

Odgovor:

Ako su članovi društva donijeli odluku o isplati dobiti, onda tu odluku morate i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: