danas je 10.5.2021

Input:

Knjiženje donacija

9.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Donacija je dar koji se može dati u novcu, stvarima i uslugama, ne očekujući pritom naknadu i protuuslugu. Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju te poštivati računovodstvene i porezne propise.

Pri davanju donacija poduzetnici se moraju pridržavati Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Kako bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti uvjete:

  • donacija dana u kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, dana udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima, fizičkim osobama za zdravstvene potrebe
  • donacija dana u svoti manjoj od 2% od ukupnih prihoda prethodne godine
  • donacija dana u tuzemstvu                                  

Ukoliko jedan od navedenih uvjeta nije ispunjen, radi se o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit u PD obrascu.

Porezno priznati trošak donacije evidentiramo na kontu 4860- Darivanje za općekorisne namjene - porezno priznati trošak, dok porezno nepriznate donacije evidentiramo na 4870 - Porezno nepriznata darovanja iznad 2% ukupnih prihoda i darovanja inozemnim udrugama, ustanovama i sl.

 

Primjer 1:

Poduzeće XYZ d.o.o. darovalo je organizaciji u humanitarne svrhe 9.000,00 kn.

Br.

Opis

Konto

Duguje

Potražuje