Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Knjiženje nabavke vozila putem leasinga

30.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Planiramo nabaviti osobno vozilo putem financijskog leasinga. Vrijednost vozila s uključenim PDV-om je 150.000 kn. Kako knjižiti učešće, trošak obrade i mjesečne rate? Koja je vrijednost koju knjižimo na imovinu i što s PDV-om? Napominjem da će se obračunavati plaća u naravi za korištenje vozila.

Odgovor:

Učešće kod financijskog leasing se knjiži kao unaprijed plaćeni troškovi te ih se mjesečno rasknjižava na trošak sukladno mjesecima trajanja leasinga.

Kod financijskog leasinga korisnik leasinga iskazuje imovinu nabavljenu putem leasinga na popisu dugotrajne imovine i dugoročnu obvezu prema davatelju leasinga. Dugoročna obveza se smanjuje plaćanjem leasing rata tako da se dio rate prikazuje kao otplata glavnice, a dio kao trošak kamate za razdoblje.

Svi početni izravni troškovi (troškovi nabave) odnosno troškovi koji nastaju prilikom pregovaranja i osiguranja ugovora o leasingu povećavaju vrijednost  imovine.

Nabavnu vrijednost vozila čine: nabavna vrijednost vozila, PPMV, nepriznati PDV i ostali zavisni troškovi (npr. naknade, prijevoz i sl.).

Period na koji najmoprimatelj amortizira imovinu uzetu na financijski leasing ovisan je o tome koji je rok kraći, da li razdoblje najma ili njegov procijenjeni vijek uporabe, a kod amortizacije osobnih automobila porezno je priznato 50% troška amortizacije, a 50% troška

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: