danas je 22.5.2024

Input:

Koje sve porezne obveze imaju privatni iznajmljivači u 2022. godini?

8.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.11.1.2 Koje sve porezne obveze imaju privatni iznajmljivači u 2022. godini?

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Iznajmljivač privatnog smještaja je fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu: usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti; usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Iznajmljivač za pružanje usluga smještaja mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Rješenje se izdaje iznajmljivaču uz ispunjenje sljedećih uvjeta: da je vlasnik objekta ili zemljišta za kamp, da objekt ispunjava minimalne uvjete za kategoriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili zemljištu za kamp koje je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Po osnovi djelatnosti iznajmljivanja turističkih objekata, iznajmljivači - državljani Republike Hrvatske, smatraju se obveznicima poreza na dohodak, a u određenim slučajevima i PDV-a.

Što sve moraju plaćati privatni iznajmljivači?

1. turističke pristojbe,

2. paušalni porez na dohodak za iznajmljivače,

3. turističku članarinu i

4. PDV na proviziju stranih posrednika (ako se koriste takve usluge).

Paušal turističke pristojbe

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi koji je izglasan u ljeto 2019. godine, pojam boravišne pristojbe zamjenjuje se pojmom "turistička pristojba", a najveće novosti su da se paušal obračunava i na pomoćne krevete u apartmanima i kućama za odmor te su se ukinuli turistički razredi naselja.

Paušal turističke pristojbe je svakom iznajmljivaču zadužen u sustavu eVisitor. Pregledom u stavku financije, iznajmljivač ima uvid u iznos stanja, duga i obaveze plaćanja turističke pristojbe.