Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Konačni obračun članarine turističkoj zajednici za 2018. godinu

19.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza plaćanja članarine propisana je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08-121/16; nadalje Zakon). Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Međutim, ako se pravna osoba s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, ne treba plaćati članarinu.

Visina članarine ovisi o skupini u koju je djelatnost obveznika razvrstana, o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe te o propisanoj stopi.

U skladu sa NKD 2007 klasifikacijom (Nar. nov., br. 58/07-72/07), obveznici koji trebaju plaćati članarinu razvrstani su u skupine ovisno o djelatnosti koje obavljaju, a te djelatnosti su navedene u čl. 4. i čl. 5. (djelatnost trgovine) Zakona. Nadalje, turistička mjesta se svrstavaju u četiri turistička razreda A, B, C, D, a razvrstavanje u pojedini turistički razred utvrđuje se prema propisanim kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima. U turistički razred A razvrstavaju se sva naselja koja imaju više od 30.000 stanovnika, a sva naselja u općini/gradu koja nisu razvrstana u razred A, B, C klasificiraju se u razred D. Turističkom općinom/gradom proglašavaju se općine i gradovi na čijem je području najmanje jedno naselje razvrstano u turistički razred. Detaljnije o razvrstavanju u pojedine razrede navedeno je u Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 122/09-78/17).

Osnovica za članarinu za 2018. godinu za obveznike poreza na dobit (pravne i fizičke osobe) su ukupni prihodi koji se iskazuju u računovodstvu, a za obveznike poreza na dohodak (fizičke osobe) su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka umanjeni za naplaćeni PDV. Za svaku poslovnu jedinicu koja je izvan sjedišta pravne i fizičke osobe potrebno je utvrditi posebnu osnovicu i ukupni prihod za obračun članarine. Također, osnovica se umanjuje za dio ukupnog prihoda koji obveznik ostvaruje u poslovnim jedinicima koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe, a kada obveznik obavlja više djelatnosti za koje je obvezan plaćati članarinu, tada je osnovica ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti. Međutim, u skladu sa čl. 3. st.4. Zakona, obveznik može članarinu platiti i prema stopi koja je propisana za djelatnost koju obavlju u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti i to na ukupno ostvareni prihod, ako mu je to povoljnije. Pravna i fizička osoba moraju Poreznoj upravi dostaviti podatke o osnovici za obračun članarine (Obrazac TZ), posebno za sjedište pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako naselje razvrstano u turistički razred.  Također, o izboru načina i obračunu plaćanja  članarine obveznik mora do 10. siječnja tekuće godine obavijestiti Poreznu upravu.

Stope za obračun članarine za 2018. godinu su sljedeće:

Djelatnost iz čl.4. Zakona:

  • a)      I. skupina – razred A –
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: