danas je 10.5.2021

Input:

Korekcija PDV obrasca

2.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.06.2.5 Korekcija PDV obrasca

mr.sc. Kornela Paunović, dipl.oec

Molimo pomoć oko korekcije PDV-a. Naime greškom nam se na kontu 24 Obveze za PDV povuklo 750 kn koje smo stavili u PDV obrazac i platili po obrascu. Budući da je prošla prijava za