Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje privatnim vozilom za službene svrhe - Loko vožnja

31.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Korištenje privatnim vozilom za službene svrhe - Loko vožnja

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Na zahtjev poslodavca, radnik se može koristiti privatnim vozilom za službene svrhe ako je dao pristanak i ako se s time slaže.

Vožnja privatnim vozilom može biti u svrhu službenog puta i u svrhu loko vožnje. Službeni put je u pravilu vožnja udaljena više od 30 kilometara od sjedišta društva. Loko vožnja je svaka vožnja unutar 30 kilometara udaljenosti od sjedišta društva. Radnik može proći i više od 30 kilometara a da se smatra da je imao loko vožnju ako je vožnja napravljena unutar udaljenosti od 30 kilometara od sjedišta društva. Ne postoji ograničenje prijeđenih kilometara u loko vožnji.

Poslodavac mora donijeti odluku koliku naknadu će dati radniku kao nadoknadu korištenja privatnog vozila za službene svrhe. Naknada se odnosi na fizičko trošenje vozila (trošenje guma, servis i dr.) ali i utrošeno gorivo. Dakle, radnik utrošak vlastitog goriva i održavanje vozila će nadoknaditi iz naknade za korištenje privatnog vozila za službene svrhe i nema pravo na drugu naknadu vezanu za vozilo. Naknada se ne odnosi na cestarine, mostarine, parkirne karte i slične troškove. Propisana neoporeziva naknada iznosi do 2,00 kune po kilometru. To znači da naknada može biti manja ali i veća. Razlika naknade od 2,00 kune do utvrđenog iznosa iznad 2,00 kune predstavlja dohodak radnika. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog vozila za službene svrhe se može isplatiti na bankovni račun ili u gotovini. Naknada se može isplatiti prema odluci poslodavca, na dnevnoj bazi, tjednoj bazi, mjesečnoj bazi ili drugačije prema odluci poslodavca.

Isplata naknade za korištenje privatnog vozila za službene svrhe se prijavljuje u JOPPD obrascu do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Polja 6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika i 6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa imaju oznaku 0000. Razdoblje je mjesec (npr. 01.01.-31.01.). 15.1. Oznaka neoporezivog primitka je 18.

Kako bi loko vožnja bila priznata i za isto se isplatila naknada, potrebno je voditi vjerodostojnu i urednu evidenciju o prijeđenim kilometrima koja će služiti kao dokaz da su kilometri prijeđeni u službene svrhe, i da su u vezi s djelatnosti poslodavca. Osim evidencije o prijeđenim kilometrima potrebno je priložiti i sve račune, parkirne karte te ostale dokaze koji su u vezi s loko vožnjom. Svi priloženi računi su redovni trošak poslodavca. Ako su se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: