Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje službenog vozila

4.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.18.2.5 Korištenje službenog vozila

Darko Graf, dipl. iur.

Naše pitanje je vezano uz zahtjev predsjednika Nadzornog odbora sve češće nalaže da mu se otvori putni nalog za korištenje službenog vozila tvrtke u svrhu poslova Nadzornog odbora.

Predsjednik NO je ujedno i predstavnik radnika u Nadzornom odboru naše tvrtke, što znači da je zaposlen radnik po ugovoru o radu, ali je član NO i ima funkciju predsjednika NO. Da ne dođemo u problem s obzirom da je naš stav da Nadzorni odbor neovisno što je u pitanju radnik tvrtke ne može u te svrhe koristiti službeno vozilo, no da li stvarno ne može, i ako se ipak to odobri, je li to plaća u naravi toga radnika s obzirom da koristi službeni automobil u svrhe Nadzornog odbora za što uredno prima naknadu. Predsjednik NO inzistira na tome te koristi sva sredstva da se vozi službenim automobilom pa pri izvršavanju poslova imamo neugodnu situaciju.

Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011 - Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst), 111/2012, 125/2011, 68/2013 i 110/2015) navodi u čl. 256. da “članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva“ (st.1.) odnosno da se “(...) kada je tako propisano posebnim zakonom, u statutu se određuje broj članova nadzornog odbora koje imenuju zaposleni“. Taj posebni zakon je Zakon o radu (Narodne novine 93/2014 i 127/2017), koji u svom čl. 164. propisuje pravo radnika da imaju svoga predstavnika u odgovarajućem nadzornom tijelu društva, zadruge odnosno ustanove, ako je takvo u konketnom društvu, zadruzi odnosno ustanovi ustrojeno, a koje predstavnike radnika imenuje i opoziva radničko vijeće (ako je ustrojeno) odnosno sami radnici na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasovanjem (ako radničko vijeće kod konkretnog poslodavca nije utemeljeno). U svakom slučaju, jednom kada je imenovan, predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa (čl. 164. st. 4. Zakona o radu). To bi konkretno značilo da se i na njega primjenjuju pravila propisana Zakonom o trgovačkim društvima. Međutim, taj zakon ne govori ništa posebno o korištenju službenog automobila društva od strane predsjednika nadzornog odbora, ali propisuje određena opća pravila i načela iz kojih se može iščitati odgovor na postavljeno pitanje. Naime, prema odredbi čl. 269. toga zakona, “članovima nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada koja se može odrediti i sudjelovanjem člana odbora u dobiti društva. Naknada se određuje statutom a može ju odobriti i glavna skupština društva. Naknada

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: