danas je 10.5.2021

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Korona virus (Covid-19) : Obračun plaća i naknada plaće- 1 dio

17.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Naknada plaće – bolovanje na teret HZZO-a

 Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

 Samoizolacija/izolacija i liječenje u

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: