Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kupnja teretnog vozila i fakturiranje

12.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.15.2.3 Kupnja teretnog vozila i fakturiranje

Ksenija Kramar, dipl.oec, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni računovođa

Trebali bi kupiti novo teretno vozilo za daljnju prodaju u Italiji koje bi trebalo ići na nadogradnju, isto tako u Italiji i na fakturi dobavljača za vozilo piše da je isporuka - dobavljač nadograditelj. Navedeno vozilo trebalo bi ići na još jednu doradu prije dolaska u Hrvatsku i to na doradu u Sloveniju. Je li to moguće i kako da opravdamo tu doradu, tj. problem nam je kako da dokažemo da je vozilo iz Italije došlo do Slovenije, i onda iz Slovenije u Hrvatsku. Za uslugu obavljenu u Sloveniji dobit ćemo fakturu za izvršene radove.

Kod povezanih transakcija problem je utvrditi točno mjesto svih isporuka dobara, jer se otprema ili prijevoz mogu pripisati samo jednoj od više isporuka, a kako Zakon o PDV-u (Narodne novine broj 73/13 do 106/18), ne sadrži posebne odredbe o utvrđivanju mjesta isporuke kod povezanih isporuka, to se za oporezivanje povezanih transakcija primjenjuju odredbe uređene člankom 12. i člankom 13. Zakona o PDV-u, kojima je propisano:

da se mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke (članak 12. ZPDV),

da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca (članak 13. stavak 1. ZPDV).

Pri tome je, odredbom članka 41. stavak 1. točka a) Zakona o PDV-u, propisano da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.

Iz navedenog proizlazi da se oslobođenje za isporuke unutar Europske unije može primijeniti samo za isporuke dobara s prijevozom, dok isporuka dobara bez prijevoza ne može biti isporuka unutar EU (jer se radi o tuzemnoj isporuci),pa zato i ne može biti oslobođena od PDV-a.

Slijedom navedenog, prema mom razumijevanju informacija iz upita proizlazi sljedeće:

„A”, talijanski

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: