Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mali porezni obveznici – PRIMJENA ČLANKA 90. ZAKONA O PDV

18.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

U smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13-115/16; nadalje Zakon o PDV), poreznim obveznicima se smatraju sve osobe koje samostalno obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. U skladu sa čl. 90. Zakona o PDV-u malim poreznim obveznicima smatraju se pravne osobe sa sjedištem ili stalnom poslovnom jedinicom u tuzemstvu, odnosno fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna. Dakle, mali porezni obveznik ne može biti pravna i/ili fizička osoba sa sjedištem ili prebivalištem u inozemstvu, koja na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara i usluga koje se oporezuju u tuzemstvu.

Vrijednost isporuka dobara i usluga od 300.000,00 kuna, bez PDV-a, obuhvaća (čl. 90. st. 5. Zakona o PDV-u):

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
  • vrijednost isporuka koje su oslobođene PDV-a: pri izvozu, u vezi s međunarodnim prijevozom, izjednačenih s izvozom, obavljanje usluga na pokretnoj imovini i usluga posredovanja (čl. 45. -  49. Zakona o PDV-u),
  • vrijednost isporuka nekretnina,
  • vrijednost transakcija osiguranja i reosiguranja te banaka i drugih financijskih organizacija koje se odnose na financijske usluge osim ako su te transakcije pomoćne (čl. 40. st 1. t. a) do g) Zakona o PDV-u).

U vrijednost isporuka dobara i usluga od 300.000,00 kuna ne uračunava se isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznih obveznika (čl. 90. st. 6. Zakona o PDV-u), što znači, primjerice, da ako je prodana neka materijalna imovina, vrijednost prodaje neće utjecati na prag za ulazak u sustav PDV-a.

Međutim, mali porezni obveznici koji u prethodnoj kalendarskoj godini obave isporuke dobara i usluga iznad iznosa od 300.000,00 kuna, upisuju se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine te prelaze na redovan način oporezivanja.

Za male porezne obveznike propisan je posebni postupak oporezivanja na način da su oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluganemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nemaju pravo na odbitak pretporeza. Svakako je potrebno pridržavati se čl. 78. i 79. Zakona o PDV-u koji navode obvezu izdavanja računa i obvezni sadržaj računa. Međutim, na računu nije potrebno navoditi podatke iz čl. 79. st. 1. toč. 8. i 9. Zakona od PDV-u, tj. stopu PDV-a te iznos PDV-a razvstan po stopi, već samo iznos naknade. Također, na računu je potrebno staviti napomenu da je „oslobođeno PDV-a temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u“.  U slučaju da mali porezni obveznik slučajno iskaže PDV, obvezan ga je platiti!

Posebni postupak oporezivanja, odnosno oslobođenje od plaćanja PDV-a za male porezne obveznike ne primjenjuje se (čl. 90. st. 4. Zakona o PDV-u):

  • na isporuke novih prijevoznih sredstava koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu EU  uvjetima iz čl. 41. st. 1. t. a) i b) Zakona o PDV-u)
  • u slučaju prijenosa porezne obveze na male porezne obveznike, kada im porezni obveznici koji nemaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu obave oporezive isporuke dobara ili
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: