danas je 27.3.2023

Input:

MRS i MSFI

22.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1 MRS i MSFI

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC) te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC), koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije. Do dana pristupanja RH Europskoj uniji (01. srpnja 2013. godine) u Hrvatskoj su se primjenjivali samo oni MSFI i njihove izmjene i dopune koje je odobrio i u Narodnim novinama objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja (OSFI) (13 MSFI-a i 29 MRS-ova). No s danom prijema RH u Europsku uniju, OPSFI više ne odobrava i ne objavljuje MSFI-e, već je sve dopune i povezana tumačenja koja o MSFI donosi Europska komisija i koji se objavljuju u službenom listu EU, a pristup Službenom listu EU moguć je putem stranice EUR LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr. Uredbe Europske komisije izravno se primjenjuju u svim država članicama pa tako i u Republici Hrvatskoj od dana pristupanja Europskoj uniji, te se Uredba Europske komisije br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća na hrvatskom jeziku nalazi na sljedećoj stranici Službenog lista Europske unije:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1126&rid=13

a izmjene i dopune Uredbe Europske komisije br. 1126/2008 moguće je pronaći na sljedećoj stranici Službenog lista Europske unije:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1399646228951&uri=CELEX:02008R1126-20140101

Također je na internetskoj stranici Službenog lista Europske unije objavljen pročišćeni tekst Uredbe Europske komisije br. 1126/2008 na hrvatskom jeziku koja uključuje sve izmjene i dopune predmetne Uredbe zaključno s 17. lipnja 2014. godine, te se pročišćeni tekst može pronaći na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1430213909621&uri=CELEX:02008R1126-20140617

U pregledu 2. dan je prikaz svih MRS-eva, MSFI-a, IFRIC-a i SIC-a koji su u primjeni. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC) te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC), koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije. Do dana pristupanja RH Europskoj uniji (01. srpnja 2013. godine) u Hrvatskoj su se primjenjivali samo oni MSFI i njihove izmjene i dopune koje je odobrio i u Narodnim novinama objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja (OSFI) (13 MSFI-a i 29 MRS-ova). No s danom prijema RH u Europsku uniju, OSFI više ne odobrava i ne objavljuje MSFI-e, već je sve dopune i povezana tumačenja koja o MSFI