Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.6 Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

U skladu s prirodom posla i s potrebama poslodavca, može se dogoditi da radnici koriste vlastito vozilo u službene svrhe. U tim situacijama poslodavac im može, temeljem odluke ili mora ako je tako regulirano drugim izvorom radnog prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom i dr.) isplatiti naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. U točki 31. određeno je da poslodvac naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe neoporezivo može isplatiti radnicima u iznosu do 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Poslodavac može odlučiti isplatiti radnicima iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i u iznosu koji je viši od neoporezivog iznosa, a u tom slučaju razlika se smatra dohotkom od nesamostalnog rada i prema tome podliježe obvezi obračunavanja poreza i doprinosa. U praksi se pojavljuju dva slučaja korištenja privatnog vozila u službene svrhe i to za potrebe službenog puta ili za loko vožnju u mjestu sjedišta poslodavca te za korištenje u službene svrhe za udaljenosti koje su manje od 30 km od mjesta sjedišta poslodavca.

U slučaju loko vožnje radnik je dužan voditi evidenciju o korištenju privatnog automobila u službene svrhe sukladno članku 7.34. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17/106/18, 1/19) . Evidencija naročito sadrži sljedeće: opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB), marka automobila, registarska oznaka vozila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sata, relacija i svrha puta te račune za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: