danas je 19.6.2021

Input:

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.6 Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

U skladu s prirodom posla i s potrebama poslodavca, može se dogoditi da radnici koriste vlastito vozilo u službene svrhe. U tim situacijama poslodavac im može, temeljem odluke ili mora ako je tako regulirano drugim izvorom radnog prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom i dr.) isplatiti naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Člankom 7.2. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su iznosi koji se ne smatraju oporezivim primicima. U točki 31. određeno je da poslodvac naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe neoporezivo može isplatiti radnicima u iznosu do 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Poslodavac može odlučiti isplatiti radnicima iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i u iznosu koji je viši od neoporezivog iznosa, a u tom slučaju razlika se smatra dohotkom od nesamostalnog rada i prema tome podliježe obvezi obračunavanja poreza i doprinosa. U praksi se pojavljuju dva slučaja korištenja privatnog vozila u službene svrhe i to za