danas je 22.5.2024

Input:

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.6 Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Poslodavac ima mogućnost isplate naknade radniku za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Naknada u tom iznosu je u potpunosti neoporeziva. Odluči li poslodavac isplatiti naknadu u iznosu većem od 2,00 kn po prijeđenom kilometru, razlika između neoporezive svote (2kn/km) i isplaćene svote smatra se neto plaćom (primitkom od nesamostalnog rada).

Važno je napomenuti da troškovi putovanja radnika na posao i s posla nisu priznati jer to nije upotreba privatnog automobila u službene svrhe. Drugim riječima, radnik ne može koristiti privatni automobil za potrebe dolaska i odlaska s posla, u smislu da mu poslodavac isplaćuje neoporezivo 2 kn/km. Troškovi korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe priznaju se samo zaposlenicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca.

Evidencija o loko vožnji se vodi na mjesečnoj bazi. U evidenciju se upisuju nadnevak,