danas je 17.6.2024

Input:

Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.6 Nadoknada za uporabu privatnog vozila u službene svrhe

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote nekih neoporezivih primitaka te su promijenjena pravila u vezi s neoporezivim primitcima u vezi s prehranom radnika. Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila uputu o postupanju u vezi s tim promjenama.

Prema navedenoj uputi povećana svota naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 3,00 kn/km može se primijeniti tek za prijeđene kilometre od 1. listopada 2022. godine čime se odstupa od temeljnog načela u porezu na dohodak - načela blagajne.

Poslodavac ima mogućnost isplate naknade radniku za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u iznosu od 3,00 kn po prijeđenom kilometru. Naknada u tom iznosu je u potpunosti neoporeziva. Odluči li poslodavac isplatiti naknadu u iznosu većem od 3,00 kn po prijeđenom kilometru, razlika između neoporezive svote (3kn/km) i isplaćene svote smatra se neto plaćom (primitkom od