danas je 19.6.2021

Input:

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4 Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja

dipl. iur. Morana Krušarovski

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju bolovanje u kontinuitetu može trajati najduže 6 mjeseci, zbog iste bolesti. To je naime rok nakon kojeg je izabrani doktor obvezan osiguranika uputiti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu o njegovoj daljnjoj radnoj sposobnosti i invalidnosti i koje odlučuje o preostaloj radnoj sposobnosti osiguranika. Za vrijeme dok se nalazi u korištenju bolovanja osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno državnog proračuna sve dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite, odnosno ovlašteni doktor HZZO-a ne utvrde da je sposoban za rad ili dok nije ocjenom nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja kod osiguranika utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad. Navedeni Zakon također propisuje da osiguranik ima pravo na teret sredstava HZZO-a ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja po istoj dijagnozi bolesti u maksimalnom trajanju od tri godine bez prekida. Navedena odredba odnosi se na bolovanja započeta nakon 01. siječnja 2009. godine, te se i taj rok počinje računati od 01. siječnja pa nadalje, odnosno