danas je 16.4.2024

Input:

Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4 Najduže trajanje bolovanja i prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja

Morana Krušarovski, dipl. iur., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor. Izabrani doktor utvrđuje dužinu trajanja privremene nesposobnosti osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa medicinskom indikacijom i smjernicama koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravlje, po