Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

1.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.3 Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

dipl. iur. Morana Krušarovski

Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad osiguranik ostvaruje određena prava iz radnog odnosa, odnosno određenih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osim poštede od rada radi privremene nesposobnosti za rad osiguranik ostvaruje određena novčana prava i to:

  • - naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad,
  • - novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja,
  • - naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta, u iznosu i pod uvjetima utvrđenim općim aktom HZZO-a,
  • - naknadu za troškove pogreba u slučaju smrti osigurane osobe, ako je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

Pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad pripada krugu osiguranika utvrđenom ZOZO (radnici, samozaposlene osobe…). Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti za rad koju izdaje izabrani doktor.

ZOZO propisuje na čiji teret i u kojem vremenu osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja. U Tablici 1. prikazujemo tko obračunava naknadu plaće, na čiji teret se isplaćuje i tko isplaćuje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, te razdoblje i visinu naknade plaće koja se isplaćuje.

Tablica 1. Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 Osigurani slučaj Razdoblje isplate Visina naknade plaće Obveznik isplate naknade plaće  Na čiji teret se isplaćuje naknada plaće 
1. “Obično“ bolovanje(zbog bolesti, ozljede, liječenja)Bolovanje za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u drugoj državi EU  Prvih 42 dana/ prvih 7 dana za invalida rada  70% od osnovice 1 Poslodavac  Poslodavca  
Nakon 43., odnosno 8. dana za invalida rada  70% od osnovice  Poslodavac  HZZO  
2.  Bolovanje za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu ugovornoj državi ili trećoj državi 2 Od 1. dana  70% od osnovice  Poslodavac  Poslodavca  
3.  Ozljeda na radu ili profesionalna bolest  Od 1. dana  100 % od osnovicedelimitirano3 Poslodavac  HZZO  
4.  Izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, Privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe,  Od 1. dana  100% od osnovicelimitirano max.4.257,28 kn4 HZZO  HZZO  
5.  Njega oboljelog djeteta mlađeg od 3 godine  Od 1. dana  100% od osnovicelimitirano max.4.257,28 kn  Poslodavac  HZZO  
6.  Njega oboljelog djeteta starijeg od 3 godine ili supružnika  Od 1. dana  70 % od osnovice  Poslodavac  HZZO  
7.  Pratititelj osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje  Od 1. dana  70 % od osnovice  Poslodavac  HZZO  
8.  Privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem  Od 1. dana  100% od osnovicelimitirano max.4.257,28 kn  HZZO  HZZO  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: