Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Naknada štete kod sudskog raskida ugovora o radu

20.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.17.1.2 Naknada štete kod sudskog raskida ugovora o radu

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Naknade štete kod sudskog raskida ugovora o radu je određena Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., u nastavku: ZOR) posebna vrsta štete neovisno o vrstama šteta utvrđenih Zakonom o obveznim odnosima (''Narodne novine'', br. 35/05., 41/08. i 125/11, 78/15, 29/18). Prema članku 125. ZOR-a postoje dvije pravne mogućnosti kad je u pitanju odluka o naknadi štete. Ponajprije se ima na umu tko su u tom smislu podnositelji zahtjeva da bi se uopće moglo od strane suda donijeti odluka ne samo o sudskom raskidu ugovor o radu, nego i o naknadi štete zbog takvog načina prestanka radnog odnosa. Samo su dva podnositelja odnosno izbavitelja zahtjeva i to stranke u radnom sporu odnosno radnik i poslodavac.

Radnik, ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Za razliku od radnika, u slučaju kada je poslodavac onaj koji zahtjeva donošenje navedene odluke sud je može donijeti, ako postoje okolnosti koje opravdano upućuju na to da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nije moguć. Kod oba slučaja zahtijevanja sudskog raskida ugovora o radu bitno je naglasiti da kako radnik tako i poslodavac mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu, podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja. Dakle, kod sudskog raskida ugovora o radu sud će radniku dosuditi naknadu štete u iznosu najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih prosječnih mjesečnih plaća toga radnika, prema slijedećim kriterijima:

  • - ovisno o trajanju radnoga odnosa,
  • - starosti
  • - te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Iz prethodnog vidi se nesporno da je ZOR-om utvrđena kako donja tako i gornja granica kada je u pitanju iznos naknade štete i to izražen kroz broj propisanih ili ugovorenih prosječnih mjesečnih plaća. U praksi je uvijek pitanje, koliki će se iznos prosječnih mjesečnih plaća odrediti na postavljeni zahtjev radnika? To ponajprije ovisi o odluci suda, s napomenom da bi se u svakom slučaju sudska odluka kojom će se odrediti iznos naknade štete morala temeljiti na jasnim i čvrstim kriterijima određenim ZOR-om. Naglašavamo, da naknada štete kod

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: