danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Naredba o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

21.4.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (»Narodne novine, br. 1/23. i 27/23.) u članku 9. točki 1.7. broj: »0,8« zamjenjuje se brojkom: »1,2«, a broj: »1.093,74« zamjenjuje se brojkom: »1.640,62«.

Članak 2.

U članku 16. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 3.

Ova

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: