danas je 1.12.2023

Input:

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu

7.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.01.1.2 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Zakon o doprinosima (NN 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016, 106/2018; dalje u tekstu: Zakon) u članku 254. propisuje da Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta. Na temelju tog članka, Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (dalje u tekstu: Naredba). Ova Naredba objavljuje se u Narodnim novinama br. 127/2021 i stupa na snagu 4. prosinca 2021. godine.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. godine (uplata u veljači 2022.) i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. godine.

Naredbom se objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima, i to:

1.najniže mjesečne osnovice,

2.najviše mjesečne osnovice,

3.najviše godišnje osnovice,

4.mjesečnih