danas je 5.2.2023

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu

7.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.01.1.2 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Zakon o doprinosima (NN 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016, 106/2018; dalje u tekstu: Zakon) u članku 254. propisuje da Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Zemlja
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: