Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Neprekidno bolovanje

1.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.5 Neprekidno bolovanje

dipl. iur. Morana Krušarovski

Neprekidno bolovanje definirano je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine“, broj 49/14, 11/15 i 17/15), tevažećim propisima iz zdravstvenog osiguranja kao i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama te se pod neprekidnim bolovanjem smatra bolovanje koje traje neprekidno zbog istog uzroka (bolest, njega člana obitelji i dr.), bez ijednog radnog dana prekida. Primjerice osoba oboli od gripe, a u međuvremenu ozlijedi ruku te nastavlja bolovanje radi ozlijeđene ruke bez prekida na ranije utvrđeno bolovanje.

Iznimno pod neprekidnim bolovanjem smatra se također i bolovanje zbog korištenja rodiljnog dopusta na koji osiguranica nastupa neposredno (bez i jednog dana prekida) nakon korištenja bolovanja radi privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem, te nakon završetka, odnosno prekida roditeljskog dopusta ili dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, ako je to za osiguranicu povoljnije.

U slučaju neprekidnog ili nastavnog bolovanja osiguraniku se naknada plaće određuje od iste osnovice za naknadu i na teret istog obveznika isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja. Drugim riječima takva bolovanja ne tretiraju se kao novi slučajevi, što je svakako povoljnije za osiguranika u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: