danas je 21.7.2024

Input:

Nesrazmjer aktive i pasive

11.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.06.2.4 Nesrazmjer aktive i pasive

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Struktura iskazanih bilančnih pozicija Imovine i