Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nova porezna olakšica za mlade osobe

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Nova porezna olakšica za mlade osobe

Ksenija Cipek, dipl.oec.

U četvrtom krugu porezne reforme, u sustav poreza na dohodak uvedena je nova porezna olakšica za mlade osobe konkretno osobe do 25 odnosno do 30 godina života. Cilj uvođenja nove porezne olakšice bio je usmjeren na smanjivanje odljeva mladih osoba iz Republike Hrvatske na rad u inozemstvo. Porezna olakšica ostvaruje se smanjivanjem porezne obveze u propisanom postotku, što za posljedicu ima povećanje raspoloživog dohotka, a time i povećanje potrošnje.

Člankom 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 121/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020 i kojim je dopunjen članak 46. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16. i 106/18), propisano je da se godišnji porez na dohodak umanjuje:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću)

  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću).

Obzirom da je člankom 46. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano da se utvrđeni godišnji porez na dohodak umanjuje, između ostalih (mirovine), i za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara, nove porezne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: