Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nova visina minimalne plaće, osnovica i kolektivni ugovori u ugostiteljskoj djelatnosti

19.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.2.3 Nova visina minimalne plaće, osnovica i kolektivni ugovori u ugostiteljskoj djelatnosti

Maja Hleb, dipl.oec

Pitanje:

Imamo kolektivni ugovor kod poslodavca. Najniži koeficijent za radno mjesto je 1,25 a osnovica po odluci je 3.440,00, te umnoškom dobivamo bruto I. 4.330,00. Moramo li  izmjenom minimalne plaće od 01.01.2020. na 4.062,15 raditi korekciju? Mišljenja smo da osnovicu moramo mijenjati u odluci na 4.062,51 i da je ona bazna za obračun bez obzira na koeficijent? Eventualno možemo koristiti najmanju  koja je 95% od propisane. Jesmo li u pravu?

Odgovor:

Za ugostiteljsku djelatnost (NKD 55 i 56 – razred I) sklopljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva („Narodne novine” broj 36/18 – u tekstu koji slijedi temeljni Kolektivni ugovor) koji se primjenjuje od 04.04.2018. godine te Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva („Narodne novine” broj 28/19) koji se primjenjuje od 01.04.2019. godine.

Odlukama o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva („Narodne novine” broj 49/18 i 45/19) je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava proširilo primjenu Kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Odluke se primjenjuju od 08.06.2018., odnosno od 01.06.2019. godine.

Člankom 28. stavkom 2. temeljnog Kolektivnog ugovora utvrđeno je da je osnovna plaća radnog mjesta na kojem radnik radi, umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta radnikovog radnog mjesta utvrđenog u tarifnom prilogu kolektivnog ugovora kod poslodavaca.

Člankom 29. stavkom 1. temeljnog Kolektivnog ugovora utvrđeno je da osnovna plaća za puno radno vrijeme i normalne uvjete rada na određenom radnom mjestu, a koja je utvrđena temeljnim Kolektivnim ugovorom, predstavlja najniži iznos kojeg je poslodavac dužan isplatiti radniku.

Člankom 30. stavkom 1. temeljnog Kolektivnog ugovora određeno je da osnovica za obračun plaće za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1 ne može biti niža od 3.040,00 kuna bruto.

Člankom 30. stavkom 4. temeljnog Kolektivnog ugovora određene su grupe složenosti poslova za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti u najmanjim iznosima za poslodavce kod kojih NE POSTOJI Kolektivni ugovor i to: (a) jednostavni poslovi u bruto iznosu od 3.750,00 kn, (b) manje zahtjevni poslovi u bruto iznosu od 4.100,00 kn i (c) zahtjevniji poslovi u bruto iznosu od 4.950,00 kn.

Člankom 3. stavkom 1. Zakona o minimalnoj plaći („Narodne novine” broj 118/18) propisano je da je minimalna plaća iz Zakona najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu, a člankom 8. Zakona o minimalnoj plaći propisano je da se iznimno minimalna plaća može ugovoriti u iznosu u visini 95% iznosa propisanog uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine” broj 109/19) utvrdila da se visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine utvrđuje u bruto iznosu od 4.062,51 kn.

Svi poslodavci koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I, odjeljci 55 i 56 NKD-a 2007 i imaju sklopljen „vlastiti” kolektivni ugovor, moraju

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: