danas je 5.2.2023

Input:

Novo izvješće OPZ-STAT Online razgovor

26.1.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obavještavamo  kako je došlo do promjena u podnošenju OPZ-STAT 1 obrasca. Detalje provjerite ovdje!

1. Pitanje: Tko su sve obveznici predaje OPZ-STAT 1 obrasca

Odgovor: Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela u skladu s rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.

2. Pitanje: Koji je rok za predaju izvještaja,tj. do kada se mora dostaviti u poreznu upravu?

Odgovor: Prvo izvješće se šalje do 20.02. za neplaćena, a dospjela potraživanja na dan 31.12.2015. koja nisu plaćena do 31.01.2016. Daljni rokovi su: do 20.05. sa stanjem na dan 31.03. koji nisu plaćeni do 30.04. do 20.08. sa stanjem na dan 30.06. koji nisu plaćeni do 31.07. do 20.11. sa stanjem na dan 30.09. koji nisu plaćeni do 31.10.

3. Pitanje:  Imate li možda informaciju kada će obrazac biti dostupan u aplikaciji ePorezna?

Odgovor: Izašla je xml shema za OPZ-STAT-1 pa se očekuje uskoro puštanje na e-poreznu, krajem ili početkom mjeseca.

4. Pitanje: Koja je svrha predaje toga obrasca, odnosno što će se postići predajom istoga?

Odgovor: Svrha predaje je uvid Porezne uprave u dužnike koji ne podmiruju svoje obveze s jedne strane, te s druge strane tvrtke koje imaju problema sa plaćanjem svojih obveza prema državi radi neplaćenih potraživanja. Pretpostavlja se da će Porezna uprava analizom podataka moći direktno od dužnika naplatiti PDV ako vjerovnik sam ne može naplatiti potraživanje i platiti obveze prema državi.

5. Pitanje: U prvom izvještaju šalju se potraživanja do 6 godina starosti. Ta potraživanja se prikazuju sve dok se ne naplate ili otpišu?

Odgovor: Tako je, šalju se potraživanja koja su dospjela od 01. siječnja  2010. godine pa na dalje, sve dok postoje u poslovnim knjigama, znači do naplate ili otpisa.

6. Pitanje: Obrt je do 31.12.2015. bio u sustavu PDV-a, s 01.01.2016. prestaju biti obveznici PDV-a. Jesmo li dužni predati obrazac OPZ-STAT 1?

Odgovor: Budući da se prvo izvješće šalje sa stanjem na dan 31.12.2015. mišljenja sam da trebate predati prvo izvješće do 20.02.2016. sa stanjem na dan 31.12.2015. za dospjele neplaćene račune do 31.01.2016., a dalje smatram da niste obvezni budući više niste u sustavu PDV-a.

7. Pitanje:  Iskazuju li se potraživanja po kreditnim karticama (npr. u maloprodaji Amex, Diners i sl.)  u obrascu ako se naplaćuju s odgodom?

Odgovor:  I potraživanja po kreditnim karticama se iskazuju ako su dospjela, a nisu plaćena. Obično kartične kuće plaćaju u roku 30 dana, tako da vjerujem da tu nema kašnjenja i potrebe iskazivanja u OPZ-STAT 1 obrascu.

8. Pitanje: Moraju li se  prijaviti i dospjela potraživanja od INO kupaca (EU i treće zemlje)?

Odgovor:  Da, prijavljuju se i INO potraživanja, s time da za kupce iz trećih zemalja iznos se može iskazati zbrojno pod III. obrasca OPZ-STAT-1 prema čl.22 st.2.Pravilnika

9. Pitanje:  Što sa zastarjelim potraživanjima? Upisuju li se  i ona  u obrazac?

Odgovor: Zastarjela potraživanja ako su preko 6 godina, odnosno ako su dospjela prije 01. siječnja 2010. godine ne iskazuju se u OPZ-STAT-1 obrascu. No, napominjem da potraživanja starija od 6 godina bi svakako trebalo otpisati jer prema standardima inače prikazujete nerealnu sliku tvrtke.

10. Pitanje:  U godišnjem računu za 2014. god. otpisali smo potraživanje za koje smo dali ovrhu jer do 30.04.2015. isto nije bilo plaćeno.  U međuvremenu od Fine smo dobili obavijest da ne može postupiti po ovrsi jer je nad tvrtkom pokrenut stečaj, da isto potraživanje - ovrhu-